Luisteren, creëren en opleveren

Een Sociale Bouwmarkt maken we sámen

Elke Sociale Bouwmarkt is een resultaat van co-creatie. Samen met medewerkers van gemeenten, inwoners, aanbieders en meer. Dit zijn de bouwteamleden, mensen zoals jij en ik die volgens een bewezen ontwerpmethodiek een breed gedragen Bouwmarkt opleveren. Die bewezen ontwerpmethodiek is Human Centered Design. Ontwerpen mét en vóór mensen, dus. Een proces bestaande uit drie onderdelen waarvan het resultaat groter is dan de som der delen. Als je het goed doet tenminste, want met het doorlopen van een HCD proces binnen een gemeentelijk systeem -wat een 4-jarig wisselend democratisch resultaat is- doorloop je democratische besluitvorming. En ja, dat kan zéker schuring opleveren! Innoveren zonder schuren, is geen innovatie. Dat is onze overtuiging. Maar, weet waar je aan begint…

Over de 'Luisteren' fase

Elke Sociale Bouwmarkt begint met ‘Luisteren’: luisteren naar wat mensen willen, naar wat hen echt verder helpt. Dat luisteren doen we binnen de muren van het gemeentehuis, maar vooral daarbuiten. We praten met inwoners, leveranciers en andere stakeholders, omdat we oprecht willen weten wat hen beweegt en waar ze naar op zoek zijn. Door middel van desk- en fieldresearch vullen we tijdens de luisteren fase onze rugzak met relevante informatie, die tijdens de volgende fasen gaan interpreteren. Los van het feit we tijdens deze fase bakken met waardevolle informatie opdoen zorgen we ook voor draagvlak. Want, ons onderzoek doen we bóven de oppervlakte. We leggen alles wat doen vast in ons reisverslag, zodat we alle betrokkenen deelgenoot kunnen maken van ons verhaal.

Over de ‘Creeër’ fase

Aan het begin van de ‘Creër’-fase halen we onze rugzak -met daarin alle informatie- leeg en analyseren we de uitkomsten van ons onderzoek. Welke rode draden kunnen we herkennen? Wat zijn de specifieke wensen van de inwoners van úw gemeente? Met deze belangrijke antwoorden in de hand gaan we creatief aan de slag. Hoewel de Sociale Bouwmarkt een aantal heldere bouwstenen en uitgangspunten kent, zijn er altijd specifieke zaken voor uw gemeente die we tijdens de creatie fase borgen in innovatieve oplossingen en creatieve concepten. Tijdens de creatiefase kijken we eerst vooral over de grenzen van eventuele onmogelijkheden heen en schetsen zo de ideale Bouwmarkt. Daarna schalen we af en geven we de eerste praktische uitvoering vorm. Dat doen we in een glashelder gevisualiseerd stuk wat iedereen kan begrijpen. Geen moeilijke taal, maar zo begrijpelijk als de Sociale Bouwmarkt zelf.

Over de ‘Oplever’ fase

De ‘Oplever’-fase begint met een belangrijk toetsmoment; want wat vinden alle mensen die we tijdens de ‘Luisteren’-fase hebben bevraagd van de oplossing die we hebben vormgegeven? Dit is altijd weer een moment waarop we waardevolle feedback ontvangen. Deze feedback vormt de basis voor de verbetering van ons idee. En daarna? Dan is de tijd aangebroken om de eerste versie van de Sociale Bouwmarkt de wereld in te helpen. Dat doen we stap voor stap. We beginnen zo klein mogelijk en bouwen uit op basis van praktische ervaringen. Dit is het moment waarop het echt wordt en wanneer de uitgangspunten van de Sociale Bouwmarkt kunnen gaan schuren met bestaande systemen. We nemen iedereen mee in het proces, bieden praktische oplossingen en zorgen voor de broodnodige verbindingen waardoor iedereen blijft aangehaakt. Belangrijk: elke Sociale Bouwmarkt is onderwerp van constant verbeteren. Hierdoor blijft de aansluiting bij inwoners geborgd en processen gestroomlijnd. Morgen doen we het weer nét even iets beter dan vandaag. Dat is het idee!

Over de stichting

De implementatie van Sociale Bouwmarkten binnen Nederlandse gemeenten wordt geïnitieerd vanuit stichting de Sociale Bouwmarkt. De stichting heeft als doel bij te dragen aan de eigen keuzes van mensen die ondersteuning of zorg nodig hebben. Dit doen we door het keuzeproces -passend bij de leefwereld van inwoners- optimaal te faciliteren. Door middel van het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van de verschillende onderdelen van de Sociale Bouwmarkt geeft de stichting haar streven vorm.

Wij geloven in keuzevrijheid

Jouw leven, jouw keuzes. Wij helpen je met het maken van die keuzes. Duidelijk en bereikbaar. 

Wij zijn er voor ons allemaal

Burgers? Dat zijn we toch allemaal! Wij zijn er gewoon -zonder moeilijk gedoe- voor mensen zoals jij en ik.

Wij omarmen co-creatie

Bruikbaar en bereikbaar ontwerpen kan volgens ons alleen sámen. Kwetsbaar en open.

Deze mensen met een sociaal kloppend hart vormen samen het bestuur van stichting de Sociale Bouwmarkt:

Richard (site)

Richard Zwarts

Secretaris, Stichting de Sociale Bouwmarkt

Jarno (site)

Jarno van der Woude

Penningmeester, Stichting de Sociale Bouwmarkt

Ingrid_van_de_Vegte (site)

Ingrid van de Vegte

Voorzitter, Stichting de Sociale Bouwmarkt

Volg je ons al op één van onze socials?