DE VERHALEN DIE ER TOE DOEN

Achtergrond: Zo stellen we de inwoner centraal

Met ‘De Sociale Bouwmarkt’ werken we, stap voor stap, toe naar een omgeving waar inwoners met een hulpvraag direct zelf de oplossing kunnen vinden en de weg daar naartoe zélf kunnen regelen (‘doe-het-zelven’). Dat klinkt misschien eenvoudig. Maar wanneer we kijken naar het verschil, tussen de huidige en de gewenste situatie, dan ligt er een grote uitdaging om samen op te pakken. In de huidige situatie bestaat er een grote hoeveelheid informatie die inwoners moeten doorworstelen en zouden moeten begrijpen. Die informatie is vaak ingewikkeld (juridische taal), plat (2D) en niet afgestemd op de taal, leefwereld en het gevoel van de vrager/gebruiker. Zaken worden nu ingeregeld, vanuit het perspectief van het uitvoeren van wettelijke taken/opdracht en beleid en niet vanuit de klantreis en belevingswereld van inwoners. Gemeenten (maar ook andere instanties) hebben een eigen omgeving (informatie, regels en procedures) gecreëerd, waar het proces van melding tot toekenning van zorg en/of ondersteuning aan inwoners is ingericht. Het resultaat is dat inwoners om die ‘systeemwereld’ heen draaien.

In de ideale situatie draai je het om, dan draait deze ‘systeemwereld’ buiten de inwoners om en regelen we zaken zoals we dat zelf het liefste zouden zien. Ontwerpen voor mensen zoals jij en ik, dus. Ons beeld bestaat uit een omgeving/plek waar inwoners met een hulpvraag direct zelf de oplossing kunnen vinden en de weg daar naartoe zélf kunnen regelen (‘doe-het-zelven’). Een omgeving die is afgestemd op de belevingswereld, het perspectief en de klantreis van de inwoner. Een plek waar een simpel, eenvoudig, efficiënt, laagdrempelig en begrijpelijk proces van (zorg)vraag naar antwoord/oplossing gecreëerd is. Daarmee is De Sociale Bouwmarkt geen doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken. Dan zitten we nog steeds met dat gat tussen de huidige en de ideale situatie. Wij verkleinen dat gat door samen met inwoners te bouwen aan de weg waar mensen met een hulpvraag, begrijpelijk én overzichtelijk, de route vinden naar hun antwoord(en). Wij zijn ervan overtuigd dat we antwoorden vinden door gebruik te maken van een bewezen en getoetste manier van een design thinking methode: Human Centered Design. Deze methode stelt de gebruiker (inwoner) centraal tijdens het hele ontwerpproces.

De methode kent een drietal fasen:

  • Luisteren (observeren, onderzoeken en verzamelen).
  • Creëren (analyseren, brainstormen, concretiseren en visualiseren).
  • Opleveren (toetsen, aanpassen, implementeren en continu verbeteren).

Wanneer we inwoners willen betrekken, zullen we ook moeten weten waar ze vaak samenkomen en wie binnen de gemeenten de ‘verbinders’ zijn. Deze mensen zullen we moeten gaan enthousiasmeren en vragen of ze met ons willen oplopen. Zij spreken de ‘taal’ van het gebied. Op deze manier kunnen we aansluiting vinden bij dat wat er al is en kunnen we in relatief korte tijd veel mensen bereiken en veel input & ideeën gaan ophalen. Onze ervaring is dat je eerst mensen in het hart moet raken, dan komen mensen in beweging. Op deze manier doen we aan co-creatie. Ieder HCD-proces begint met het formuleren van een ontwerpuitdaging. Maar wat is dat nu eigenlijk precies? Het beantwoorden van vragen kan complex zijn. Oplossingen bedenken die een echte bijdrage leveren, voor de mensen voor wie je ze bedenkt, is vaak een uitdaging. Externe factoren en praktische belemmeringen zorgen er regelmatig voor dat hoofdzaken dreigen op te lossen in bijzaken. Om dat te voorkomen en ons volledig te kunnen focussen op het vinden van mogelijke oplossingen, formuleren we een ‘hoe’-vraag. Zodat we straks kunnen gaan experimenteren. Deze ‘hoe’- vraag heeft alle elementen in zich waarop we ons tijdens de ‘Luisteren’ fase gaan focussen. Een ‘hoe’ vraag heeft geen vastomlijnd antwoord. Dat antwoord wordt geformuleerd door het proces te doorlopen, waarbij we de ontvanger altijd centraal laten staan. Naast de juiste antwoorden brengt dit proces (mits ze oprecht wordt doorlopen!) ook verbinding en eigenaarschap tot stand. En dat zorgt ervoor dat de oplossingen straks ook gedragen en gebruikt zullen gaan worden. Niet onbelangrijk…

Het doorlopen van ons ontwerpproces doen wij altijd in teamverband. Samenwerken staat centraal. En dat betekent dat het glashelder is welk doel we nastreven, dat iedereen zijn/haar rol pakt en een bijdrage levert. Dat er tijd wordt vrijgemaakt, prioriteit wordt gegeven aan het proces en dat er heldere doelen zijn beschreven. Om samen met succes de eindstreep te kunnen halen, zullen bovenstaande zaken geborgd moeten zijn.

Wij betrekken altijd drie teams bij onze ontdekkingstocht naar de antwoorden op de ‘hoe’ vraag:

  • Kernteam / Dit team inspireert, motiveert, coacht, bewaakt de voortgang, neemt indien nodig obstakels weg en is faciliterend aan het onderzoek met de opdracht en beschreven doelen in het achterhoofd.
  • Begeleidingsteam / Dit team bestaat uit een groep enthousiaste en gedreven mensen, welke geloof hebben in de gekozen aanpak. Cultuurdragers, vooruitdenkers, mensen die vertrouwen durven te geven, die positief kritisch zijn, realistisch en daadkrachtig, die beschikken over een groot netwerk en in staat zijn mensen in beweging te krijgen.
  • Dit team bestaat uit inwoners (onderzoekers) uit de betreffende gemeente. Reporters, studenten, omdenkers en de mensen van De Sociale Bouwmarkt. Nieuwsgierig, blanco, onderzoekend, met de voeten in de klei om mensen enthousiast te krijgen zodat ze tijd nemen om kennis en meningen te delen.

 

Het doorlopen van een HCD-proces, naar nieuwe oplossingen, is geen trucje. Wanneer je de ontvanger écht centraal stelt, kost het tijd, doorzettingsvermogen en een glasheldere visie. Dit is een tipje van de sluier van onze werkwijze. Wil je meer weten over onze aanpak en opleveringen?  Neem dan contact op met Jarno. Je vindt zijn gegevens op de homepage.

Lees ook eens één van onze andere verhalen:

Friesland heeft de primeur

Al deze informatie uit de 'Luisteren' fase nemen we straks mee naar de 'Creatie' fase...

Zo stellen we de inwoner centraal

Met ‘De sociale bouwmarkt’ werken we stap voor stap toe naar...

Wij zijn Stichting De Sociale Bouwmarkt

Richard (site)

Richard Zwarts

Secretaris, Stichting de Sociale Bouwmarkt

Jarno (site)

Jarno van der Woude

Projectleider & Penningmeester, Stichting de Sociale Bouwmarkt

Ingrid_van_de_Vegte (site)

Ingrid van der Vegte

Voorzitter, Stichting de Sociale Bouwmarkt

Volg je ons al op één van onze socials?